Innehåll
RAID

Inledning
Specifikationer
Resultat
Sammanfattning

Inledning

Det är alltid trevligt med en snabb hårddisk, och om de snabbaste IDE-hårddiskarna inte räcker till finns det bara två alternativ: SCSI eller RAID. I den här artikeln tar jag upp det senare. Först kommer en kort beskrivning av vad RAID är och hur det fungerar och sedan en recension av 2 st IBM Deskstar 75 GXP, 30GB, 7200 RPM i RAID 0 läge på ett Promise FastTrak 100 RAID-kort. Som en jämförelse har jag även med en Highpoint HPT370 RAID-kontroller. Tack till DatorButiken.com.

Specifikationer

RAID

RAID står för Redundant Array of Inexpensive Disks. Som namnet antyder så är det ett system för att använda flera oberoende hårddiskenheter som en enda enhet. Det kan man vilja göra av två olika stjäl. Antingen för att man vill ha snabbare hårddisk, så kallad Striping (Raid 0) eller för att man vill ha större feltolerans, så kallad Mirroring.

RAID är inget nytt påhitt, det är hela 12 år gammalt. 1988 fick några forskare på University of California-Berkeley en idé. Och den idén var just att använda billiga diskar för att skapa ett stort, snabbt och pålitligt sätt att lagra data.

RAID 0 (Striping)

Striping går ut på att informationen delas upp på två eller flera diskar. Dataöverföringshastigheten blir produkten av den långsammaste diskens dataöverföringshastighet och antalet diskar i arrayen. Söktiden är densamma som den långsammaste diskens söktid. Därför använder man med fördel likadana diskar, på så sätt slipper man att en disk begränsar de andra. Storleken för en RAID 0 Array, eller ett Stripe Set som det också heter, är storleken på den minsta disken gånger antalet diskar.

Det är Striping och dess prestanda som jag kommer att inrikta mig på i den här recensionen. Striping är mindre tillförlitligt än en ensam hårddisk, för om en disk i arrayen går sönder blir informationen på de övriga diskarna värdelös.

RAID 0 är egentligen inte ett riktigt RAID-läge eftersom det inte erbjuder någon feltolerans. Men jag tycker ändå att det är det mest intressanta läget för att det har bäst prestanda.

RAID 1 (Mirroring)

Mirroring fungerar så att all information speglas på en eller flera andra diskar. Mirroring ger ingen prestandavinst men i stället en mer tillförlitlig och driftsäker hårddisk. Om en disk går sönder tar den andra över. Mirroring kallas även RAID 1. Storleken och dataöverföringshastigheten för en RAID 1 array är i stort sett samma som för en ensam disk.

RAID 1+0 (RAID 10)

RAID 1+0 eller RAID 10 är en kombination av RAID 1 och RAID 0. Det är alltså en spegling av ett Stripe Set, eller ett Stripe Set av två speglingar om man så vill. Till RAID 10 behöver man fyra diskar. Dataöverföringshastigheten är den långsammaste diskens dataöverföringshastighet gånger två.

Andra RAID-lägen

Det finns även andra RAID-lägen, såsom RAID 3 och 5. De är också till för att skapa högre tillförlitlighet, men inte genom att spegla informationen utan genom att spara paritetsinformation antingen på en separat disk (RAID 3) eller på varje disk i arrayen (RAID 5). Det finns även kombinationer av RAID 3 och 5 och RAID 0, men det är inte möjligt med IDE-RAID eftersom man kan ha max fyra diskar på ett IDE-RAID kort.

JBOD (Spanning)

JBOD står för Just A Bunch Of Drives och är inte ett riktigt RAID-läge, men eftersom många RAID-kort stöder det så tar jag upp det ändå. Med JBOD sätter man ihop två eller flera diskar till en utan att varken få bättre prestanda eller mer pålitlig datalagring. Dataöverföringshastigheten på en JBOD-array varierar mellan olika delar av arrayen beroende på dataöverföringshastigheten på den disk som representerar den aktuella delen.

Promise FastTrak 100

Det här är ett mycket bra RAID-kort, fast jag tycker inte riktigt att det är värt de pengar det kostar (cirka 2000 kr) när Abits motsvarighet kostar ungefär 500 kr. Hur som helst så är det ett bra kort med många funktioner och ett lättmanövrerat BIOS. Det borde även nämnas att det finns ett billigare sätt att skaffa sig ett sånt här kort. Det går till så att man köper ett Promise Ultra 100 IDE kontrollerkort och flashar om BIOS:et och löder på två motstånd. Exakt hur man gör är det ingen idé att jag går in på här, det finns redan att läsa på så många andra ställen.

IBM Deskstar 75GXP

IBMs hårddiskar har rykte om sig att hålla hög kvalitet och vara mycket snabba, och den här är inget undantag. Jag vågar nog påstå att det här är en av de snabbaste IDE-hårddiskar som finns idag. Den är också mycket tyst. IBM Deskstar 75 GXP snurrar med 7200 varv per minut och har en medelsöktid på 8,5 ms enligt IBM. Den finns i storlekarna 15GB, 30GB, 45 GB, 60 GB och 75GB. Alltså har varje platta en storlek på 15 GB. Det enda negativa man kan säga om den här hårddisken är att den blir ganska varm, men det är ju vad man väntar sig av en hårddisk med en rotationshastighet på 7200 RPM. Den klarar sig i alla fall bra utan extra kylning.

Resultat

Testsystem:

Intel Pentium 3 700@933 MHz
Abit BE6-2 version 1.2 (BX-133 RAID BIOS version 1.03) med HPT370 RAID-kontroller
128MB SDRAM, 2-3-3

Till att börja med kan jag tala om att när vi använde den inbyggda RAID-kontrollern, HPT-370, fick vi inte alls den prestandaökning vi hade väntat oss av RAID. Det beror på kompatibilitetsproblem mellan HPT-370 och IBM Deskstar 75 GXP. Så den enda kontroller som gav ungefär den prestandaökning vi förväntade oss av RAID 0 var Promise Fasttrak 100. Promise-kortet gav i alla fall ungefär de prestanda vi hade väntat oss. Benchmarkvärdena var knappt dubbelt så höga som för en ensam hårddisk och det gick ordentigt fort att arbeta mot enheten. Helt klart godkänt för Promise-kortet med andra ord. I våra tester använde vi en Stripe-Size på 64KB. Filsystemet vi använde var FAT32. Tyvärr kunde vi inte köra det utmärkta benchmarkprogrammet HD Tach eftersom det vägrade fungera på Promise-kortet. Därför har vi valt att inte ta med några benchmarkvärden, utan endast skriva ungefärliga resultat samt överföringshastihgheter. Jag var även nöjd med hårddiskarna. De var tysta och snabba och fungerade felfritt.

Nedan så ser ni delar av graferna. Ni kan klicka på respektive bild för att få upp hela grafen. För att testa överföringshastigheten användes Winmark 99.

Ovan ser ni överföringshastigheterna med Fasttrak 100. Grafen till vänster är med en hårddisk och den högra är med RAID 0. Nedan ser ni några resultat.

Resultat Singel RAID 0
Max 36 800 Kb 73 300 Kb
Min 19 500 Kb 39 000 Kb

Som ni ser så får vi smått otroliga överföringshastigheter. Dessa är inget vi skall räkna med men de är intessanta att veta då de är max överförsingshastighet i optimala förhållanden. Man kommer sällan att uppnå dessa hastigheter men det kommer att finnas tillfällen när det går.
I det här fallet så ser vi även att det lönar sig med ATA100. Hade vi haft ATA66 hade den fulla hastigheten inte alltid utnyttjats. Ungefär en tredjedel (20 Gb) av hårddiskytan kan leverera mer än 66 megabyte per sekund i RAID 0.

Ni ser även att överföringen inte heler är riktigt konstant. Det blir "dippar" där prestandan sjunker. Detta beror på Promise 100 kontrollerkortet och syns i båda testerna.

Här ser ni till vänster en graf över Highpoint HPT370 med en hårddisk. Tyvärr så gick testet ej att genomföra med Highpoint kretsen och RAID 0. Highpoint arbetar på att lösa detta men det verkar ta tid.

Grafen till höger är en IBM hårddisk på BX kortets ATA33. Som ni ser av grafen så har hårddisken snabbast överföring på mitten. Det beror på att där stämmer hastigheten på ATA33 gränssnittet och hårddiskens överföring bäst. Men ni ser ändå att man får en bra och jämn överföringshastighet med ett BX moderkort och en IBM GXP hårddisk. Nedan ser ni några resultat.

Resultat IBM GXP HPT 370 IBM GXP ATA33
Max 36 700 Kb 28 900 Kb
Min 18 400 Kb 19 500 Kb

Som ni ser så har Promise Fasttrak 100 och Highpoint HPT370 båda samma överföringshastigheter. Anledningen till att Highpoint fick lite lägre i slutet var de två "dipparna" på slutet.
Av testerna i övrigt framgick det att Highpoint kan vara ett strå vassare i filhantering, skillnaderna är dock inte särskilt stora.

Sammanfattning

Det här är paketet är ett mycket bra alternativ till snabba SCSI-hårddiskar, särskilt om man ser till förhållandet pris/prestanda. I andra test jag har sett har just två IBM 75GXP och ett Promise Fasttrak 100 vunnit över 15000 RPMs SCSI hårddiskar. Den totala kostnaden för de två IBM hårddiskarna och Promise-kortet är ungefär 5000 kr, bra mycket mindre än vad bara en 15000 RPMs SCSI hårddisk kostar. Och till det behöver man ett SCSI-kort, vilket gör att den totala kostnade stiger avsevärt. Dessutom får man mycket mer utrymme på det här sättet. Så, RAID är alltså ett kostnadseffektivt sätt att få snabb hårddisk. Och hårddiskens hastighet gör faktiskt mer för datorns totala hastighet än man skulle kunna tro. Om du håller på med Videoredigering eller något annat som kräver mycket och snabbt diskutrymme är RAID definitivt något att fundera på.

Jag tycker det var synd att HPT-370 kontroller inte fungerade bra ihop med IBM 75GXP hårddiskarna, dels för att den finns inbyggd i många populära moderkort och dels för att den finns i det mycket billiga RAID-kortet Abit HotRod 100. Hade det fungerat bra hade det nog varit det bästa alternativet. Hur det fungerar med hårddiskar av andra märken har vi inte testat, men jag kan tänka mig att det fungerar bra. Så, hårddiskar från Maxtor eller Seagate och ett Abit HotRod 100 kanske är ett ännu mer prisvärt alternativ.

Tips

  • Använd exakt likadana hårddiskar för bästa resultat.
  • Sätt dem på varsin IDE-kanal om möjligt, t ex. Primary Master och Secondary Master
  • Testa vilken Stripe-Size som fungerar bäst, det beror på hur du arbetar med enheten. Börja med 64KB och prova sedan några storlekar under och några över.

CH och Axman - 24/10-00