Innehåll
Välkommen till 64bits!

Atari News - Nr 2 årgång 3
Atari News fortsätter benchmarkandet av gamla PC:

I förra numret gjorde jag en jämförelse mellan Atari 1040STE och Amiga 500/500 plus. Jag använde ett benchmarkprogram gjort i HisoftBasic som finns på båda plattformarna.

I detta nummer går jag vidare med att jämföra en oexpanderad Amiga 1200 med en Atari Falcon 030 16MHz med 4MB minne. Amigan är min riktiga Amiga 1200 medan Atarin emulerades i Hatari på Linux Mint


Läs artikeln här (PDF).
Kommentarer: 0
Publicerat 13 Aug 2018 av Jonas Axman