Innehåll
Välkommen till 64bits!

Ljudet i Super Nintendo
Ljud var en inte helt enkel fråga i äldre konsoller och PC när man inte hade de resurser som finns idag. I Super Nintendo var man begränsad till 64 KB som skulle innehålla allt ljud, såväl ljudeffekter som musik, något som snabbt blir lite när man arbetar med ljudsamplingar vilket var nytt för SNES jämfört med NES. C64 var mycket begränsad men just dessa begränsningar och lösningar kring dem bidrog mycket till dess kultstämpel idag och SNES var även den en plattform som gav nya möjligheter men var samtidigt begränsad och krävde både skicklighet och kreativitet för att skapa musik. Nerdwriter går igenom på en enkel men intressant nivå hur det gick till tekniskt för att få till musiken i en SNES och en video hittas på YouTube..
Kommentarer: 0
Publicerat 16 Aug 2018 av Jonas Axman