Innehåll

Gästartikel - Att ställa in egna Hz för nvidia kort.


26/4-01 | Birger Larsson

Inledning

Vissa spel använder envist 60 Hz "refresh rate". Vid installation av nya "drivers" kan det ibland bli svart skärm på grund av att den optimala
skärmuppdateringen blir för hög. Varför inte ändra i Nvgagp.inf så att det passar din monitor? Kom ihåg att spara den nya Nvgagp.inf på lämlig plats.

Följande passar i mitt fall:
640x480 120Hz,800x600 100Hz,1024x768 100 Hz,1152x864 85Hz,1280x1024 75Hz.
Alla andra upplösningar raderades.

Nedanstående exempel kan användas för alla grafikkort.
I mitt fall NVIDIA GeForce DDR.

Steg1.
Under [Strings] finns alla Nvidias grafikchips angivna. Jag väljer:
NVIDIA&DEV_0101.DeviceDesc="NVIDIA GeForce DDR"

Steg2.
Under [Mfg] hittarjag då motsvarande NV10DDR. Således ändrar jag där:

[NV10DDR.AddReg]
HKR,"MODES\8\640,480",,,"120"
HKR,"MODES\8\640,480",ModeRefreshRateList,,"120"
HKR,"MODES\8\800,600",,,"100"
HKR,"MODES\8\800,600",ModeRefreshRateList,,"100"
HKR,"MODES\8\1024,768",,,"100"
HKR,"MODES\8\1024,768",ModeRefreshRateList,,"100"
HKR,"MODES\8\1152,864",,,"85"
HKR,"MODES\8\1152,864",ModeRefreshRateList,,"85"
HKR,"MODES\8\1280,1024",,,"75"
HKR,"MODES\8\1280,1024",ModeRefreshRateList,,"75"
HKR,"MODES\16\640,480"
HKR,"MODES\16\800,600"
HKR,"MODES\16\1024,768"
HKR,"MODES\16\1152,864"
HKR,"MODES\16\1280,1024"
HKR,"MODES\32\640,480"
HKR,"MODES\32\640,480"
HKR,"MODES\32\800,600"
HKR,"MODES\32\800,600"
HKR,"MODES\32\1024,768",,,"100"
HKR,"MODES\32\1024,768",ModeRefreshRateList,,"100"
HKR,"MODES\32\1152,864",,,"85"
HKR,"MODES\32\1152,864",ModeRefreshRateList,,"85"
HKR,"MODES\32\1280,1024",,,"75"
HKR,"MODES\32\1280,1024",ModeRefreshRateList,,"75"

Ändra sedan motsvarande under [NV.AddReg]. Kopiera och klistra.
(Fr.o.m ver. 1000 och uppåt behövs ej någon ändring.)

Steg3.
Kopiera drivrutinerna till ett temporärt bibliotek.
Kopiera den nya Nvgagp.inf dit som således ersätter originalet.

Steg4.
Starta om datorn och tryck F8 (Safe mood). Gå in i Control Panel - Add/Remove Program och peka på NVIDIA Windows 95/98/ME Display Drivers för
avinstallation. Starta om datorn i normalläge. Visa nu var Nvgagp.inf ligger.
I mitt fall C:\temp. När installationen är klar så startas datorn om.

Nu är alltid monitorn inställd optimalt. När du kollar Refresh rate så finns optimalt och 60Hz. Vill du ändra tillbaka så använd original Nvgagp.inf.

Att använda F8 är mycket bättre än att ställa om kortet till VGA-läge. Därför att då måste de nya drivrutinerna avinstallera de gamla.
Bättre att avinstallera i säkert läge. Då rensas allt!
I säkert läge används inga drivrutiner för grafikkortet!

OBS. Om du använder WinME så finns alla gamla filer i Restore.
Även när virtuella minnet ändras så hamnar den gamla(Win386.swp) i Restore.
Har man ändrat några gånger så finns det mycket där.


26/4-01 | Birger Larsson