Innehåll
Coldplate - Aliminium vs koppar

6/7-00 | Axman | axman@64bits.se


Tack till

Mats E för att han skickade 2 st coldplate till 64 bits för testning.

Koppar eller aliminium?

Bland överklockare så är peltier ett vanligt inslag. När man änvänder peltier så är det viktigt att des hela yta har kontakt med processorn. Men hur ådstakommer man detta när processorn bara täcker en bråkdel av peltiern?

För att fördela värmen över hela ytan använder man sig av en platta mellan peltiern och processorn. Det den gör är att leda värmen från processorn, ut i själva "coldplaten" och sedan över till peltiern.

Detta är naturligtvis det viktigaste. Men vad spelar det sedan för roll av vilket material den är gjord av? Det skall vi försöka utröna i denna artikeln.

Dessutom vill jag tacka Mats E för att han skickade två kopparplattor till 64 bits. Stort tack!


Aliminium vs koppar

Aliminium används till de flesta kylflänsar och är ett mycket vanligt inslag i datorer där det gäller att få bort värme. Aliminium kanske inte är det bästa när det gäller att leda värme varför många funderar på varför man inte använder koppar som leder värme bättre. Skillnaden är den att aliminium avger värmen till luft snabbare än koppar. Så därför används aliminium där. Men i de fall då koppar är i direkt kontakt med en annan värmeledande yta så blir koppar mer effektivt.
Nedan så testar vi hur stor skillnaden blir .


Testsystem

P2 233 @ 233 samt 350 mhz i 2.8 V samt 3.0 V
Kylfläns med tre fläktar varav 2 st på 7 V samt en på 12 V. 12 V fläkten gör 4500 varv/min.
72 W Peltier på 7 V.
Abit BE-6 med extern tempratur avkännare (en så kallad "temprature probe")

1 st "coldplate" i 5 mm aliminium
1 st "coldplate" i 5 mm koppar


Testet utfördes i ett rum med 27 graders tempratur i luften. Processorn testades i 233 mhz, 350 mhz samt i två olika volt lägen, 2.8 V samt 3.0 V. Processorn valdes på grund av att den genererar mycket värme. En peltier på 72 W kördes med 7 V. Kylflänsen är en modifierad P2 kylfläns med 1 fläkt på 12 V samt två på 7V.
Nedan så ser ni själva processorn samt de två plattorna.
Till att börja med såg jag till att ha de båda plattorna samt processorn jämna. De båda plattorna var platta men utan putsades upp med sandpapper med groveten 1200. Själva processorn bulktade inåt så ytan putsades ned med sandpapper med grovheten 400 för att sedan poleras med 1200 pappret.

Efter detta strök jag på ett tunt lager med värmeledande pasta på processorn som ni ser på bilderna nedan.

Efter att ha lagt pasta påytorna mellan kylfäns och peltier samt peltier och processor monterade jag som ni ser på bilden nedan.

För en lite närmare titt på hur det är monterat vid processorn titta på bilden nedan. Här ser ni kopparplattan samt själva tempraturkännaren som sitter instuckenmellan processorn och plattan. Jag slipade med flit lite för mycket på ett av hörnen på processorn för att man skulle kunna ha tempraturavkännaren där.

Nu är det slut på bilder utan vi går in på det som artikeln handlar om. Blir det någon skillnad mellan koppar och aliminium?

Med 2.8 V 233 mhz 350 mhz 233 mhz 350 mhz
Utan belastning Utan belastning Med belastning Med belastning
Koppar 28 38 32 42
Aliminium 29 39 33 43
Skillnad 1 1 1 1

Med 3.0 V 233 mhz 350 mhz 233 mhz 350 mhz
Utan belastning Utan belastning Med belastning Med belastning
Koppar 32 45 35 50
Aliminium 32 47 36 53
Skillnad 0 2 1 3

Vad kan vi se av resultaten ovan? I den första tabellen så ser vi att när jag körde med kopparplatta så blev tempraturen 1 grad lägre än med aliminium i alla test.

Av den andra tabellen så får vi inte ett riktigt lika enhälligt resultat men det pekar utan undantag åt samma håll. I 233 mhz utan belastning så blev resultatet noll. Går vi upp i tempratur så blir dock resultatet annorlunda. I 350 mhz med belastning så skiljer det hela 3 grader.

Vad kan vi se av resultaten då? I de flesta fallen så kan det vara ändrad rumstempratur eftersom skillnadena är så små. Men vi väntade oss inte helle rnågra under utan skillnaden ligger där den borde. Rumstempraturen var densma då vi mätte så förhoppningsvis så har den ej inverkat. Dessutom skiljer tempraturen på tre grader på en punkt vilket inte skulle förklaras av rumstempraturen. Dessutom så pekar alla resultaten åt samma håll. Lägre tempratur kan nås med hjälp av koppar.

Jag lovar inte att du som byter från aliminium till koppar kommer att få samma resultatsom oss, men det är aldrig ett dåligt byte. Skillnaden mellan de båda metallerna är små men det är en del av en serie olika saker man kan göra för att sänka tempraturen. Letar man grader att ta bort från processorn så är det värt att testa. För även om resultatet är osäkert och man kanske inte når sama resultat som vi på 64 bits så är en sak säker i vart fall. Koppar fungerar minst lika bra som aliminium, förhoppningsvis bättre.

Jag vill avsluta med ännu ett tack till Mats E som gav möjlighet till denna recensionen.

6/7-00 | Axman | axman@64bits.se