Innehåll

PCI Safety Card

Inledning
PCI Safety Card
Slutsats


4/5-01 | Axman | axman@64bits.se

Tack till Eksitdata för att de har bistått med den här produkten för recension.

Inledning

Datorer har en skriven regel. Och det är att det krånglar. Anledningarna kan vara många. Man vet inte tillräckligt om hur en dator fungerar och använder den på ett sådant sätt att man av misstag gör att datorn inte går att använda. Eller så (vilket vanligare är) är personer ute efter att förstöra och raderar och ändrar i datorerna.

I skolor och företag som har så kallade "datorparker" där man fritt kan använda sig av datorerna är det alltid ett antal som inte fungerar. Det kan som sagt ha ett antal olika anledningar men en sak är säker, det kostar. Datorer kan spara mycket tid och förenkla arbetet avsevärt. Men en ej fungerande dator ställer enbart till med problem och kostnader. Servicepersonalen får syssla med att ordna datorerna så att de går att använda vilket kan kosta ansenliga summor för att inte tala om vilket onödigt arbete det är.

Man kan utnyttja sig av ett par olika tekniker. Ett är att ha hela eller delar av systemet på hårddisken där man arbetar. Detta är för det mesta det smidigaste och snabbaste sättet för de som är ensamma om att utnyttja datorn. Men så fort ett stort antal användare utnyttjar den blir den snart en härd av virus, problem och risker. Med risker så menar jag administatörens värsta mardröm. Att administatörslösenordet kommer ut.

Detta är ett stort problem som många antagligen inte är bekanta med. Särskilt på skolor där eleverna i vissa fall kan långt mer än lärarna kan detta vara en allvarlig risk.
Ett exempel är så kallade keyloggers. Det är små program som lagrar varje tangenttryckning som man gjort. På så sätt får personen som lagt in programmet reda på lösenord, användarnamn och mycket mer. En stor del av skolorna har dessa keyloggers på sina datorer. Räkna med att ett antal elever har full tillgång till allt inom nätverket.

Så med ett system som alltid startar upp från hårddisken med sparade inställningar från tidigare sessioner är en fara i vissa miljöer. Lösenord som sprid, virus och sabotage är en del av vardagen.

Ett betydligt bättre sätt är att sköta det hela via nätverket. Här så är datorn i stort sett tom från början men vid uppstarten så laddas operativsystem samt valda program in varje gång datorn startas. Vid avtängning raderas innehållet på hårddisken och därmed så raderas de flesta inställningarna. Dock så finns det fortfarande vissa risker kvar men de är betydligt mindre än vid ovan nämnda konfiguration.
Nackdelarna kan dock vara att uppstarten är väldigt lång samt att nätverket belastas väl mycket. Särskilt om det som i en skolmiljö kan bli att alla startar datorerna samtidigt.

Vi skall här visa ett tredje alternativ som jag personligen anser måste vara någon av en drömlösning i vissa tillämpade miljöer.PCI Safety Card

En lite annorlunda produkt är PCI Safety Card, det är ett hårdvaruskydd som skyddar innehållet på hårddisken samt i BIOS.

Tanken är att man skyddar innehållet på hårddisken med hjälp av en buffert. På så sätt ändras aldrig något fysiskt på den skyddade partitionen utan alla ändringar finns i en buffert som man ställer in vid installationen.


Kortet är litet så trots att det saknar fästanordningar sitter det bra.

När man skall installera kortet så kan man välja två sätt. Antigen har man ett redan existerande operativsystem där man får se till att utrymme finns på hårddisken för bufferten då den ligger på en egen "partition". Detta kan man göra vid installationen eller om man ser till att ha det ordnat innan om man inte vill riskera innehållet på hårddisken.

Att tänka på är att kortet skyddar endast C: vilket gör att om man har program på flera hårddiskar eller partitioner så är dessa oskyddade.

Själva installationen är inte helt självklar. Man klarar sig inte utan manualen men att bara installera och sedan tro att man skall få allt att fungera som man vill är inte så lätt. Här sparar man mycket tid på att läsa manualen och gör man det är det föredömligt enkelt.

Vad man börjar med är som sagt att ställa in bufferten. På denna sparas alla de ändringar man gör och den rekommenderade buffertstorleken är strax under 400 MB vilket skall räcka till det mesta. Vid krävande program så kan det dock behövas med och vid en buffert lika stor som C: så skall allt fungera bra. Dock så är detta för det mesta onödigt då den rekommenderade bufferten räcker till det mesta.


Ett utdrag ur installationsdokumentet. Det är här man partitionerar
och ställer in de olika egenskaper. Här är nr 1 "win98" skyddad.

När man väl har installerat så kan man använda datorn i två lägen. Dels som administrator där man kan ändra informationen på disken och komma in i inställningarna och då dels den som vanliga användare.

Man kan vid uppstaren ange ett antal olika startpartitioner så att man kan ha olika system beroende på exempelvis vilkem lektion man skall ha.

Hur fungerar det när man installerat? Ja förutom det att man ser lite information om Safety Cardet så startar den upp som vanligt. Vid användande så kan man ändra, radera och spara på hårddisken som vanligt. Allt förblir som det är medans man använder datorn.
Vi testade lite och ändrade på skrivbordet, tog bort några kataloger och startade om. Efter en stund så var vi vid skrivbordet och allt var som innan. Alla kataloger var återställda och allt var åter på sina tidigare platser. Allt fungerade smidigt och bra.
Dags för ett lite hårdare test. Vi gick ut i dos och körde format c:
Här kunde man märka att formateringen gick på ett ögonblick. Det var inte någon riktig formatering utan Safety Cardet gick in och endast simulerade en formatering. Men det var en simulering som fungerade väl eftersom vi nu inte kunde hitta några filer överhuvudtaget på hårddisken. Allt var borta.
Omstart och windowsloggan dök upp. Allt var som innan.
Definitivt ett partytrick för datanörden.

Dessutom så skyddas BIOS bilket betyder att datorn är helt okänslig för virus av CIH typ. Dock rekommenderar vi att man sätter lösenord på BIOS så att ingen kan ta sig in där innan Safety Cardet har aktiverats.Slutsats

Kortet finns i två olika varianter. Den versionen vi testade var till för endast Windows 9X system men det finns även för Windows NT/2000.

Installationen gick utan problem, den innehåller många verktyg för att kopiera hela systemet mellan hårddiskar och via nätverk. Där var allt bra.
Själva funktionen var även den utmärkt och vi stötte inte på några problem med en buffert på knappa 400 MB.

Så detta är verkligen en produkt vi kan rekommendera. Den kan spara enorma summor samt öka säkerheten betydligt för skolor och företag. Eftersom allt återställs från en lokal orörd hård hårddisk så slipper man tressel med att ladda in program via nätverket eller andra ibland lite klumpiga lösningar. Dessutom så går det naturligtvis att kombinera detta med de flesta andra system.

Ser man till kostnaden blir den 468:- för Windows 9X datorer och 649:- för NT system om man köpter korten ett och ett. En försvinnand eliten kostnad sett till hela datorn och på de besparingar som kan göras.

PCI Safety Card är en produkt som varmt kan rekommenderas till skolor och andra miljöer där behovet av en liknande produkt finns.

PCI Safety Card hittar du hos Eksitdata.


4/5-01 | Axman | axman@64bits.se