Innehåll

Annonsera

Annonsera | 2018-01-23 | Jonas Axman |
Hur får jag annonser på 64bits?

Det kostar inte något att annonsera på 64bits men det är begränsat vilka som får annonsera. Annonser är gratis månadsvis och vid behov tillämpas kö-system. Exempel på krav för att du skall få annonsera är:

Ansökan är upp till 64bits bedömning, se ovan nämnda exempel som en hjälp till om ni kan få annonsera.

  • Du bidrar på hobbynivå eller småskalig företagsnivå till datorhobbyn i Sverige. Ex egenutveckling av tillbehör till retromaskiner, nyutveckling av emulatorer eller liknande.
  • Ni arrangerar ett LAN där huvudmålet inte är intäkter till underliggande bolag.
  • Ideell förening eller välgörenhetsorganisation.